Ludzie o najstarszej, bo powstałej około 50 000 lat temu (czasy naszego przodka – Neandertalczyka) grupie