Tran dla dzieci Każdy ma jakąś traumę z dzieciństwa. Istnieją co najmniej trzy duże grupy, do